Kalibrointi

KALIBROINTI LISÄÄ LUOTETTAVUUTTA

Elinkeinoelämä ja julkinen hallinto edellyttävät luotettavaa todistusta tai raporttia testauksen, tarkastuksen, kalibroinnin, sertifioinnin ja ympäristötodennuksen tuloksista. Osana tätä luotettavuutta on se, että käytettävät lämpömittarit on huolellisesti kalibroitu. Yrityksenä laatujärjestelmissä märitellään yleensä myös, kuinka usein lämpömittarit on kalibroitava akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa, jonka pätevyyttä arvioidaan säännöllisesti kansainvälisiin kriteereihin perustuen.

ASIAKKAAN MITTATARPEISIIN

Kalibrointi tapahtuu vakioilmastoidussa huoneessa, jonka lämpötilaa ja kosteutta voidaan säätää tarkasti. Kalibroitava mittari upotetaan hauteeseen, jonka sisältö riippuu halutusta lämpötilasta: lämpötila-alueella  80 °C -40°C käytämme metanolia, -40°C +2°C etanolia, +2°C +98°C  ionivaihdettua vettä ja +98°C +240°C silikoniöljyä, jolloin hauteeseen on upotettu lämpömittarien lisäksi kuparinen lämmöntasauskappale. Kalibroitavan mittarin näyttämää verrataan lämpötilanormaaliin, joka on jäljitettävästi kalibroitu Mittatekniikan keskuksessa.
Kalibroinnissa kyseiselle lämpötilalle mitataan korjaus, joka sitten ilmoitetaan asiakkaalle. Esimerkiksi lämpötilassa 41,50 °C kalibroitava lämpömittari näyttää lukemaa 40,97 °C. Tällöin korjaus on + 0,53 °C. Oikean lämpötilan laskemiseksi korjaus lisätään etumerkkeineen kalibroidun lämpömittarin näyttämään. Kalibrointilämpötiloiksi valitaan pisteet, jotka ovat kyseisen lämpömittarin käytälle tärkeimmät. Jos lämpömittaria käytetään esimerkiksi lämpökaapissa, jossa viljellään salmonellaa, kalibrointilämpötilaksi valitaan 41,50 °C, koska lämpökaappi tulisi pitää nimenomaan tässä lämpötilassa. Asiakas valitsee tarpeen mukaan lisää kalibraatiopisteitä, joista mitataan korjaukset.

KALIBROINTIPALVELUT HELPOSTI JA JOUSTAVASTI

Kun lämpömittareita lähetetään kalibroitavaksi Temp Centeriin, ne pitää pakata huolellisesti, jotta ne eivät hajoaisi kuljetuksen aikana. Kannattaa valita riittävän suuri paketti, joka täytetään pehmusteella. Lämpömittarit asetellaan pehmusteen keskelle. Lämpömittarit pitää lähettää erilliskäsiteltävänä ja siten että paketissa on helposti särkyvää -tarrat. Annamme lisätietoja mielellämme.